Společenství vlastníků

Společenství vlastníků Brdičkova 1916 až 1921, Praha 5, IČ: 05457815 tvoří vlastníci 165 bytových jednotek, celkem vlastnící spoluvlastnický podíl 93,03% Stavební bytové družstvo POKROK, IČ: 00034398, vlastnící spoluvlastnický podíl 6,97%, který tvoří 10 bytových jednotek a 1 ateliér.

Stanovy společenství vlastníků (13. 6. 2016)

Výpis platných údajů z rejstříku společenství vlastníků (změny od 23. 11. 2022 do 24. 11. 2022 zapsané dne 14. 11. 2023)
Výpis platných údajů z rejstříku společenství vlastníků (změny od 9. 11. 2021 do 23. 11. 2022 zapsané dne 19. 1. 2023)
Výpis platných údajů z rejstříku společenství vlastníků (změny od 12. 1. 2021 do 8. 11. 2021 zapsané dne 1. 6. 2022)
Výpis platných údajů z rejstříku společenství vlastníků (změny od 7. 10. 2016 do 11. 1. 2021 zapsané dne 8. 7. 2021)
Výpis platných údajů z rejstříku společenství vlastníků (6. 10. 2016)

Úplný výpis z rejstříku společenství vlastníků (změny od 12. 1. 2021 do 24. 11. 2022 zapsané dne 14. 11. 2023)
Úplný výpis z rejstříku společenství vlastníků (změny od 12. 1. 2021 do 23. 11. 2022 zapsané dne 19. 1. 2023)
Úplný výpis z rejstříku společenství vlastníků (změny od 12. 1. 2021 do 8. 11. 2021 zapsané dne 1. 6. 2022)Správce

Správcem domu je o1. 1. 2017 Stavební bytové družstvo POKROK, IČ: 00034398, které bylo původním vlastníkem budovy (objekt 590) a které do 31. 12. 2016 plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. (ve znění účinném do 30. 6. 2000).

Domovní řád (19. 3. 2003)

Stanovy SBD POKROK (25. 6. 2022)
Stanovy SBD POKROK (22. 6. 2019)
Stanovy SBD POKROK (24. 6. 2017)
Stanovy SBD POKROK (18. 6. 2016)
Stanovy SBD POKROK (20. 6. 2015)
Stanovy SBD POKROK (21. 6. 2014)
Stanovy SBD POKROK (23. 11. 2013)
Stanovy SBD POKROK (24. 11. 2012)
Stanovy SBD POKROK (20. 11. 2010)
Stanovy SBD POKROK (22. 11. 2008)
Stanovy SBD POKROK (10. 11. 2007)
Stanovy SBD POKROK (11. 11. 2006)
Stanovy SBD POKROK (26. 11. 2005)
Stanovy SBD POKROK (21. 5. 2004)
Stanovy SBD POKROK (20. 9. 2003)
Stanovy SBD POKROK (27. 6. 2001)
Stanovy SBD POKROK (29. 6. 2000)
Stanovy SBD POKROK (29. 11. 1999)
Stanovy SBD POKROK (9. 12. 1997)
Stanovy SBD POKROK (22. 5. 1995)Pozemky zastavěné

Vlastníkem zastavěných pozemků pod domem jsou vlastníci 151 bytových jednotek, celkem vlastnící spoluvlastnický podíl 85,13% a hlavní město Praha, IČ: 00064581, vlastnící spoluvlastnický podíl 14,87% (z něhož připadá 6,97% na 10 bytových jednotek a 1 ateliér ve vlastnictví SBD POKROK a 7,90% na 14 bytových jednotek ve vlastnictví ostatních vlastníků).Pozemky věcně příslušné (související)

Vlastníkem věcně příslušných (souvisejících) pozemků, které tvoří s domem jednotný celek a vlastníci a uživatelé bytů na ně vstupují při příchodu a odchodu z domu, je Společenství vlastníků Brdičkova 1916  1921, Praha 5, IČ: 05457815. Jejich předchozím vlastníkem bylo do 26. 6. 2019 hlavní město Praha, IČ: 00064581.Plán domu a jeho nejbližšího okolí

 Brdičkova 1916 - 1921, Praha 5 - Stodůlky

Katastrální mapa

Katastrální mapa + ortofotoPlány bytů

1+1

2+kk

3+1

3+1 - rohová sekcePo kom se jmenujeme?

Prof. RNDr. Rudolf Brdička, DrSc. (1906 - 1970), český elektrochemik proslulý zejména objevnými pracemi o kinetických polarografických proudech a o aplikacích polarografie v lékařské diagnostice, profesor fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, řádný člen Československé akademie věd, zakladatel a první ředitel Ústavu fyzikální chemie Československé akademie věd, autor mezinárodně známé základní české učebnice fyzikální chemie přeložené do několika jazyků. Jako první využil polarografii v lékařství a biologii.Dění v okolí domu

Komplexní úklid komunikací
Fakultní základní škola
Dopisy od starosty MČ Praha 13
Střešní parkoviště
Polyfunkční domy - Centrum Lužiny, Praha 13

Spolek občanských sdružení jihozápadního města
Pomoc v nouzovém stavuKomplexní úklid komunikací

Harmonogram úklidu pro 1. pololetí roku 2024

Harmonogram úklidu pro 2. pololetí roku 2023

Harmonogram úklidu pro 1. pololetí roku 2023

Harmonogram úklidu pro 2. pololetí roku 2022

Harmonogram úklidu pro 1. pololetí roku 2022

Harmonogram úklidu pro rok 2021

Harmonogram úklidu pro rok 2020

Harmonogram úklidu pro rok 2019

Harmonogram úklidu pro rok 2018

Harmonogram úklidu pro rok 2017Fakultní základní škola

Otevření prostoru před školou (1. 11. 2018)

Revitalizace prostoru před školou (1. 11. 2018)Dopisy od starosty MČ Praha 13

Kácení dřevin, polyfunkční domy, parkování (26. 2. 2018)

Polyfunkční domy - Centrum Lužiny, Praha 13 (13. 12. 2017)Střešní parkoviště

Rozhodnutí soudu o zastavení exekuce  (9. 11. 2018)

Návrh provozovatele na zastavení exekuce  (2. 4. 2018)

Zahájení exekuce - MČ Praha 13  (9. 4. 2018)

Odpověď provozovatele na výzvu MČ Praha 13  (15. 2. 2018)

Odpověď bezpečnostní agentury na výzvu MČ Praha 13  (14. 2. 2018)

Výzva MČ Praha 13 k odstranění vjezdové brány (14. 2. 2018)

Internetové stránky provozovatele (13. 2. 2018)Polyfunkční domy - Centrum Lužiny, Praha 13

Bytové domy "Lužiny" (14. 9. 2023)

Průběh stavebního řízení:

Stavební povolení - Bytový dům "Alfa" (2. 6. 2022)

Stavební povolení - Bytový dům "Beta" (2. 6. 2022)

Průběh územního řízení:

Přerušení odvolacího řízení - přezkum (17. 6. 2020)

Přerušení odvolacího řízení - nečinnost (13. 1. 2020)

Odvolání společenství vlastníků (22. 10. 2018)

Dne 9. 10. 2018 vydal stavební odbor Úřadu městské části Praha 13 rozhodnutí o umístění stavby POLYFUNKČNÍ CENTRUM LUŽINY, BYTOVÉ DOMY ALFA A BETA. Vlastníci stavby č. p. 1916 až 1921, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k ní může být tímto rozhodnutím přímo dotčeno, se mohli odvolat do 24. 10. 2018 k Magistrátu hl. m. Prahy podáním u stavebního odboru Úřadu městské části Praha 13.

Rozhodnutí o umístění stavby (9. 10. 2018)

Odpověď ministerstva na podnět senátora (24. 4. 2018)

Odpověď starosty na petici senátora (13. 4. 2018)

Petice senátora (12. 4. 2018)

Námitky členů společenství vlastníků (10. 4. 2018)

Dne 13. 3. 2018 oznámil stavební odbor Úřadu městské části Praha 13 zahájení územního řízení, jehož účastníky jsou podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona i vlastníci stavby č. p. 1916 až 1921, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k ní může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Své námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, v jakém je toto jejich právo přímo dotčeno, mohli uplatňovat do 12. 4. 2018.

Dne 26. 6. 2017 obdržel stavební odbor Úřadu městské části Praha 13 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem:
POLYFUNKČNÍ CENTRUM LUŽINY, BYTOVÉ DOMY ALFA A BETA” ze dne 23. 6. 2017.

Informace o záměru pro navazující územní řízení (14. 3. 2018)

Oznámení o zahájení navazujícího územního řízení (13. 3. 2018)

Usnesení Rady MČ Praha 13 k předloženému záměru (26. 2. 2018)

Podnět MČ Praha 13 k zahájení přezkumného řízení (7. 12. 2017)

Podnět senátora k zahájení přezkumného řízení (31. 8. 2017)

Źádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (23. 6. 2017)

Průběh posuzování vlivů záměru na životní prostředí:

Dne 16. 6. 2017 byl zveřejněn zápis z veřejného projednání posudku, vypořádání připomínek z tohoto projednání, vypořádání připomínek k posudku, návrh stanoviska a stanovisko.

Dne 30. 1. 2017 byla zveřejněna informace o veřejném projednání posudku, které se konalo dne 7. 2. 2017 v 16:30 v Kulturním domě Mlejn, Kovářova 1615/4, Praha 5 - Stodůlky.

Dne 11. 1. 2017 byla zveřejněna informace o obdržení posudku, písemná vyjádření k němu bylo možné zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 10. 2. 2017.

Dne 19. 1. 2015 byla zveřejněna informace o obdržení dokumentace, písemná vyjádření k ní bylo možné zasílat na odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 18. 2. 2015.

Varianta 2

Varianta 1

Odkazy:

Záměry na území ČR PHA880 (aktualizováno 16. 6. 2017)

Stanovisko (15. 6. 2017)

Vypořádání připomínek k posudku (15. 6. 2017)

Návrh stanoviska (7. 5. 2017)

Zápis z veřejného projednání (25. 4. 2017)

Vypořádání připomínek z veřejného projednání (21. 4. 2017)

Veřejné projednání 7. 2. 2017 - KD Mlejn (30. 1. 2017)

Obdržení posudku a doplněné dokumentace (11. 1. 2017)

Posudek a doplněná dokumentace (29. 12. 2016)

Vrácení dokumentace k doplnění (7. 7. 2015)

Tisková zpráva k dokumentaci MČ Praha 13 (19. 2. 2015)

Vyjádření k dokumentaci MČ Praha 13 (17. 2. 2015)

Vyjádření k dokumentaci SVJ a VS 590 (16. 2. 2015)

Obdržení dokumentace záměru (19. 1. 2015)

Předání závěru zjišťovacího řízení (18. 11. 2013)

Závěr zjišťovacího řízení (18. 11. 2013)

Tisková zpráva k záměru MČ Praha 13 (19. 9. 2013)

Vyjádření k záměru MČ Praha 13 (19. 9. 2013)

Vyjádření k záměru SVJ a VS 590 (19. 9. 2013)

Oznámení záměru, zahájení zjišťovacího řízení (3. 9. 2013)

Aktuální znění zákona č. 100/2001 Sb. (31. 12. 2015)
(o posuzování vlivů na životní prostředí)

Postup posuzování záměru dle tohoto zákona:
1) Oznámení záměru (§6)
2) Zjišťovací řízení (§7)
3) Rozhodnutí, zda bude záměr dle tohoto zákona posuzován, pokud ne,
    následuje rovnou navazující (stavební) řízení, pokud ano:
4) Dokumentace (§8)
5) Rozhodnutí, zda bude dokumentace vrácena k přepracování či doplnění,
    pokud ano, opakují se (případně i vícekrát) body 4) a 5), pokud ne:
6) Posudek (§9) na základě předložené dokumentace
7) Rozhodnutí, zda bude posudek veřejně projednán, pokud ano:
8) Veřejné projednání (§17) - může od něj být i upuštěno (§9, odst. 9)
9) Stanovisko (§10) - je jedním z podkladů pro navazující (stavební) řízení,
     příslušný (stavební) úřad jej při svém rozhodování vždy bere v úvahu.Spolek občanských sdružení jihozápadního města

Spolek 13Pomoc v nouzovém stavu

Pro občany Prahy 13:
výdej dezinfekčního prostředku a látkových roušek na radnici (ÚMČ Praha 13):
15. 4. 2020, 14:00 až 17:00
(14. 4. 2020)
20. 4. 2020, od 08:00 (17. 4. 2020)
22. 4. 2020, 09:00 až 10:00 a 16:00 až 17:00 (20. 4. 2020)
23. 4. 2020, 09:00 až 10:00 a 15:00 až 16:00 (22. 4. 2020)
28. 4. 2020, od 08:30 (27. 4. 2020)

Pro osamělé seniory nad 65 let v Praze:
800 160 166
NON-STOP pomoc v krizové situaci epidemie
(13. 3. 2020)
informace, psychologická pomoc, sociální služby
(nákupy potravin, léků a zdravotnických pomůcek, asistence s listovními zásilkami a venčením psů)

Zřizovatelem je Hlavní město Praha ve spolupráci s organizací Život 90.
Registrace dobrovolníků pro tuto pomoc je stále možná.

Pro osaměle žijící seniory a osoby se zdravotním omezením v Praze 13:
235 011 491
PONDĚLÍ - PÁTEK, 08:00 - 14:00
(19. 3. 2020)
(kromě sobot, nedělí a státních svátků)
donášky nákupu, roušky, desinfekce
(zprostředkování pomoci)
Zřizovatelem je Městská část Praha 13.
Distribuce látkových roušek pro seniory od odboru sociální péče ÚMČ Praha 13
(25. 3. 2020)
Možnost darovat látky na šití roušek nebo ušité látkové roušky (30. 3. 2020)

Pro seniory z Prahy 13:
222 543 021, 222 543 022
PONDĚLÍ - PÁTEK, 08:00 - 13:00 (24. 3. 2020)
(distribuce látkových roušek, zprostředkování dovozu teplých obědů)
Zřizovatelem je Středisko sociálních služeb Prahy 13.

Distribuce látkových roušek pro seniory od Střediska sociálních služeb Prahy 13 (30. 3. 2020)
Dovoz obědů z restaurace prostřednictvím Střediska sociálních služeb Prahy 13 (30. 3. 2020)

Sousedská pomoc:
Leták ke stažení
pro neregistrované dobrovolníky, kteří by chtěli nabídnout pomoc sousedům.

Aby ani v nouzovém stavu nikdo nezůstal se svými potřebami a starostmi sám...Varování v nouzovém stavu

I současné nelehké situace někteří zneužívají:

Tisková zpráva energetického regulačního úřadu (27. 3. 2020)


zpět